T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Okulu

Güncelleme Tarihi: 09/01/2019

ÇOCUK HASTANESİ SINIFI

     Hastane sınıfımızın amacı Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesinin 1.maddesi uyarınca  ‘’Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.’’biçiminde açıkça ifade edilmiştir.

Bu Yönerge, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin uygulanması ve yürütülmesine ilişkin esasları kapsar.      

     Hastane sınıfımız saat 09:00 ile 15:00 saatleri arasında ilköğretim çağındaki hasta öğrencilere hizmet vermektedir. Hastane geneline saat 10:00 da hastane sınıfında eğitim başladığına dair anons yapılarak yatan hasta öğrencilerin tedavi aralarında sınıfa gelmeleri sağlanmaktadır. Hastane öğretmenleri, hasta servislerini gezerek ilköğretim çağında olan çocuklara ve hasta yakınlarına bilgi vermektedir. Ayrıca bu bilgilendirme servislere asılan afişler tarafından da sağlanmaktadır.

     Hastane sınıfımıza gelen öğrenciler sadece ilkokul öğrencileri değildir; bunun yanısıra ortaokul ve okul öncesi öğrencileri de gelmektedir. Bu öğrencilerin faydalanabilecekleri metaryeller temin edilerek hastane sınıfından faydalanmaları sağlanmaktadır. Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimleri ise sorumlu olduğu öğretim programları esas alınarak okuma- yazma, problem çözme, resim yapma ve benzeri serbest çalışmalar şeklinde sürdürülür

     Hastane sınıfımızda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır.1.ve 2. Sınıflardan hastane öğretmenimiz Müslüm GÜVEN, 3. ve 4. Sınıflardan hastane öğretmenimiz Egemen GÜRALP sorumludur. Sınıfta yapılan çalışmalar öğrencinin (hastanın) durumuna, isteğine , gereksinimine uygun olarak değişiklik gösterebilmektedir. Belirli bir müfredatın öğrenciye uyarlanması oldukça zor ve verimsiz olabileceği öngörülmüştür.Kısacası öğrencinin eksiklikleri; öğrencinin kendisi, öğrenci velisi, gerektiği takdirde sınıf öğretmeninden yardım alınarak tespit edilip çalışmalar bu doğrultuda yapılır. Sınıf içerisindeki çocuğun durumu, eksiklikleri ve sınıfa gelmediği durumlarda yapması gerekenler konusunda veli bilgilendirilir.

    Hastane sınıfımıza gelen öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları ( köy, kırsal kesim, kenar semt, yabancı uyruklu) biraz zayıf olduğu, okullarında ya da sınıflarında bilişim teknolojileri az kullanıldığı veya hiç kullanılmadığı için bu öğrencilere yönelik görsel ve işitsel meteryallerin (hastane sınıfı bilgisayarlarına kurulan okulastik, morpa vb..) kullanımına daha çok özen gösterilmektedir.

    Sınıfımıza gelen öğrenciler eğitimini yaparken, veliler bekleme salonunda beklemeleri istenir. Öğrencilerimiz damaryolundan tedavi aldıkları için serum ile sınıfa gelmektedir. Eğitimin süresinde hastanın tedavi saatleri, istekli olması, velinin ilgisi vb. koşular belirleyicidir. Sınıfa alışan öğrencilerin uzun süre sınıfta kaldıkları, tekrarlayan yatışarında ise eğitim için sınıfımıza geldikleri gözlemlenmiştir.

   Özellikle uzun süreli tedavi alan okul çağındaki çocukların eğitim ve öğretimden geri kalmamaları için oluşturulan hastane içi sınıf uygulaması; geri dönüş aldığımız veliler tarafından olumlu sonuçlar alınmış olduğunu göstermiştir. Eğitimin yanı sıra çocukların bu süreçte kitap okuma alışkanlığı kazanımı, hastane fobisinin önüne geçilmesi, hasta yakınına kendilerine ait zaman kazanımı açısından da faydalı olduğu gözlemlenmiştir.

IMG_20150326_131121.jpg      IMG_20150313_113904.jpg

IMG_20150421_134555.jpg      IMG_20150319_134334.jpg