T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 09/01/2019

Çocuk Göğüs Hastalıkları, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 3 No’lu Poliklinikler bölümünde hizmet vermektedir. Çocuk Göğüs Hastalıkları bölümünde, çocukluk çağının akciğer hastalıklarının (kistik fibrozis, tüberküloz, doğumsal anomaliler, prematürenin akciğer hastalıkları, bronşiyolit, bronşit, pnömoni, bronşektazi, sistemik hastalıkların akciğer tutulumu, intersitisiyel akciğer hastalıkları, gastroözofagiyel reflü ve kist hidatik hastalığı) tanı ve tedavisi 1 uzman hekim tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Göğüs Hastalıkları bölümünde bir hemşire tarafından ter testi ve solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır. Bu tetkikler hastanemizin herhangi bir bölümünde muayene edilen hastalar için doktorlar tarafından istenebilmektedir. Solunum fonksiyon testi ve ter testi için hastanın aç olmasına gerek yoktur, ancak uyum gerektirmesi nedeniyle solunum fonksiyon testleri 5 yaş üzerindeki çocuklara yapılabilmektedir. Yenidoğan tarama testi sonucu İmmünreaktif tripsinojen yüksekliği nedeniyle yönlendirilen hastaların ter testi yapılması için çocuk göğüs hastalıkları polikliniğine başvurması gerekmektedir. Yenidoğan tarama testi yüksekliği nedeniyle başvuran hastalara aynı gün içerisinde ter testi sonucu verilmekte ve bu hastalar takibe alınmaktadır.

Hastanın bölümümüzde muayene olması için Gaziantep Çocuk Hastanesi’nin genel pediatri polikliniğinde yada başka bölümlerinde görülmesi ve bölümümüzden konsültasyon istenmesi ve hastane sisteminden randevu almaları gerekmektedir. Bölümümüzde 0-18 yaş arası çocuk hastalar muayene edilmektedir.