CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvari

Güncelleme Tarihi: 13/06/2017

Gelisen bilim ve teknoloji her alanda oldugu gibi mikrobiyoloji disiplinini de etkilemis, temel ve tanisal mikrobiyolojide geleneksel yöntemler ile birlikte veya tek baslarina kullanima girmeye baslayan karmasik moleküler tekniklerin ortaya çikmasina neden olmustur. Moleküler teknikler hemen tüm bilim alanlarinin yakindan ilgilendigi, oldukça heyecan verici sonuçlar ortaya koyan çalisma alanlarini kapsamaktadir. Basta tani, direnç, patogenezi aydinlatma, filogenetik ve moleküler epidemiyolojik çalismalar olmak üzere her gün yeni uygulama alanlari bulmaktadir. Gaziantep Çocuk Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarina bagli olarak moleküler çalismalarin yapilabilmesi amaci ile moleküler mikrobiyoloji tani laboratuvari kurulmustur. Laboratuvarimiz, güncel ihtiyaç duyulan testlerin yani sira zamanla olusabilecek test ihtiyaçlari karsilamak üzere hazirlanmis olup; konvansiyonel PCR, Real Time PCR ve hibridizasyon temelli testlerin çalisilabilecegi bir alt yapi olusturulmustur. Moleküler mikrobiyoloji tani laboratuvarimizda viral infeksiyon etkenlerinin yani sira bakteriyel etkenlerin de hizli ve güvenilir bir sekilde saptanmasi mümkün olacaktir. Laboratuvarimizda viral etkenlere ait DNA ve RNA; serum, plazma, doku, idrar, BOS gibi çok farkli klinik örneklerden, kontaminasyonun en aza indirilmesi amaciyla tamamen otomatize olan ekstraksiyon sistemleriyle izole edilmekte ve ardindan otomatize amplifikasyon cihazlarinda çogaltilmaktadir. Çalisilan sistemlerin tamamen kapali sistemler olmasi nedeniyle, olusabilecek kontaminasyon en alt düzeye indirgenmektedir. Tam otomatize ekstraksiyon cihazi araciligiyla viral nükleik asit kaybinin önlenmesi saglanarak en yüksek düzeyde nükleik asit elde edilmektedir. Standardize edilmis optimize protokollerle uygun ve güvenilir nükleik asit izolasyonu saglanmaktadir. Bu izolasyon sistemleriyle ayni anda 16 adet klinik örnek çalisilabilmektedir. Hastane infeksiyonu etkeni bakterilerin ve HBV, HCV gibi viral infeksiyon etkenlerinin nükleik asit çogaltma yöntemi olarak Real-time PCR (gerçek zamanli polimeraz zincir reaksiyonu) kullanilmakta olup bakteriyel nükleik asitler kalitatif, viral nükleik asitler kalitatif ve kantitatif olarak saptanabilmektedir. Vankomisin dirençli enterokok (VRE) gibi hastane infeksiyonlari açisindan risk tasiyan bakteriyel etkenlerin hizli olarak saptanmasi ve viral infeksiyon etkenlerinin hizli tanisi, güvenilir ve kantitatif olarak takibinin yapilabilmesi amaciyla laboratuvarimiza iki adet Real Time PCR cihazi kurulmustur. Laboratuarimizda Real-time PCR ile çalisilan testler: HBV DNA HCV RNA HSV1-2 DNA M. tuberculosis Vankomisin dirençli enterokok (VRE) Laboratuarimizda PCR sonrasi hibridizasyon metoduna dayali görüntüleme yöntemi ile çalisilan testler: Bakterial Menenjit Tani Kiti; BOS‘tan Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Neisseria meningitis’i saptayabilmektedir Bakteriyel Respiratuar Panel; Nazofaringial sürüntü, balgam, brons lavaj ve doku gibi klinik materyallerden Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis gibi en sik atipik pnömoni etkeni olan bakteriler saptanabilmektedir. Gelecege yönelik bir alt yapi olusturulmus olan moleküler mikrobiyoloji laboratuvarimizda çalisilmasi planlanan parametreler disinda, ihtiyaç dahilinde test çesitliligi arttirilmak üzere gereken çalismalar en kisa sürede tamamlanacaktir.